Alimentatie: Het wettelijk indexeringspercentage 2021 is bekend gemaakt.
Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2021 van rechtswege verhoogd met 3%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dat heeft de minister voor Rechtsbescherming op 15 oktober bekend gemaakt.

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd (ruwweg een inflatiecorrectie).

Voor 2020 bedroeg de wettelijke indexering 2,5%.

Staatscourant 2020 nr. 53070