OMGANGSREGELING EN OUDERSCHAPSPLAN NA SCHEIDING

Tweede Kamer en Regering

Drie Tweede Kamerleden: Van Nispen (SP), Koopmans (VVD) en Bergkamp (D66) dienden deze maand een motie in, hoe gescheiden ouders gedwongen kunnen worden zich aan hun omgangsregeling te houden. De motie werd door alle (!) 150 Tweede Kamerleden aangenomen.

De Tweede Kamer wil dat ouders die zich na een echtscheiding niet houden aan een omgangsregeling, harder worden aangepakt. Het komt in de praktijk (helaas en met enige regelmaat) nog steeds voor, dat een ouder zijn of haar kind niet of nauwelijks ziet, omdat de andere ouder de omgangsregeling naast zich neerlegt. De Kamer wil nu dat de Regering met voorstellen komt om ouders meer te dwingen zich aan de omgangsregeling te houden.

Ouderschapsplan

Ouders zijn al sinds maart 2009 verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan onder andere afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. De bedoeling is dat kinderen een rol spelen bij het opstellen van het plan, maar in de praktijk gebeurt dit niet zo vaak. Meestal wordt volstaan met de zin dat kinderen ‘op passende wijze’ bij het ouderschapsplan zijn betrokken. Daar moet dus verandering in komen.

Rechtbank

Familierechters van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, verplichten sinds 1 mei jl. ouders die scheiden, samen met hun kinderen duidelijke afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Doen zij dat niet, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen en teruggestuurd. De rechtbank Overijssel is de eerste in Nederland die deze maatregel invoert.

Het gaat om de pilot “Bruggesprek” van een jaar. De rechtbank hoopt dat de maatregel bij succes landelijk wordt ingevoerd.

Het papier van het ouderschapsplan is (ook) geduldig. Zo blijkt. Alle mooie afspraken (met handtekeningen en al …) in een ouderschapsplan over omgangsregelingen (zorgregelingen) ten spijt: van de kinderen met gescheiden ouders heeft 15% geen contact meer met één van de ouders (en/of de grootouders: een behoorlijk vergeten groep).

Heeft u vragen? Bel dan gerust 033 – 4321 957 of info@scheidingsloketleusden.nl